Strategie
& creatie
Werkwijze

Als ontwerpbureau werken wij voor overheden, semi-overheden, onderwijs, cultuur en het bedrijfsleven.

Wij zijn er van overtuigd dat elke organisatie op een zelfde manier bouwt aan zijn verhaal. Namelijk met een goede balans tussen commercie en een hoger doel. Het een kan in deze wereld niet zonder het ander. Daarom werken we volgens een solide model, dat houvast geeft in elk project.

De kracht van een sterk verhaal

Natuurlijk zijn er altijd redenen te bedenken om af te wijken van het verhaal van je bedrijf. Bijvoorbeeld als het gaat om het werven van young professionals, of om interne gedragsverandering. Maar afgezien van de uitzondering geldt hetzelfde merkverhaal voor arbeidsmarktcommunicatie, interne communicatie, bedrijfscommunicatie, publieke communicatie en productcommunicatie. Wij zijn overtuigd van de kracht van een sterk en eenduidig verhaal.

Het begint met de vraag achter de vraag

Die heb je vast al eens eerder gehoord; ‘de vraag achter de vraag’. Het verschil met onze methodiek is dat wij deze niet aan je stellen. Dat laten we jou zelf doen. Meestal begint dat met een brainstorm van een aantal collega’s. En dan het liefst niet de usual suspects. Vaak komen de beste inzichten namelijk uit de hoek die je zelf niet in beeld had.

Positioneren vanuit archetypen

De output van de verkenningsfase vormt onze input voor het basisverhaal. Dit bestaat eigenlijk altijd uit drie ingrediënten; de strategie (keuzes in doel, inzet middelen, onderbouwing van richting en verhaal), het concept (kapstok in communicatie, de rode draad) en afhankelijk van de opdracht of doelstelling een merkdocument.

Als het gaat om positionering werken we met meerdere technieken, waaronder the golden circle en de merkarchetypen. Samen bepalen we daarmee de tone-of-voice en begrijpen we elkaar in de taal die we als merk willen spreken. Zo brengen we vaart in het proces en consistentie in communicatie.

Wil je meer weten over onze werkwijze? Of over de merkarchetypen?
Neem dan contact met ons op. Vinden we leuk!