Strategie
& creatie

Voor de Gemeente Deventer ontwikkelde Bestwerk in samenwerking met Denny Lobeek van Gemeente Deventer stedenbouwkundige Maarten Hanekamp het bidbook DEVENTER 2030. Zowel grafisch als inhoudelijk vertaalden we de ambitie van de gemeente naar een futuristische droomwerkelijkheid – maar wel een haalbare, een toekomst waarin concrete keuzes zijn gemaakt die volledig aansluiten bij de kleine en grote stad die Deventer is.

Wat is een bidbook dan precies?

Precies wat de naam doet vermoeden. Een tastbaar boek waarin een voorstel wordt gedaan, bijvoorbeeld voor een project en in dit geval in opdracht van een gemeente. Een bidbook kan overal over gaan en je kunt het overal voor inzetten: gemeenteprogramma’s, creatieve pitches, intern gebruik – als je ergens draagvlak voor wilt creëren is het bidbook een onverbiddelijk goede vorm. Het wordt bijvoorbeeld ook vaak gebruikt als een land zich wil aanbieden om een groot evenement zoals een Wereldkampioenschap, Wereldtentoonstelling of de Olympische Spelen te organiseren. In het boek wordt bij wijze van projectvoorstel een toekomstige situatie geschetst. Hardop dromen, dus. Maar altijd concreet en haalbaar (in ons geval). 

DEVENTER 2030

Deventer had richting nodig. De creatieve stedeling wordt steeds belangrijker en waar die voorheen vaak naar de Randstad trok, zien we steeds meer een ontwikkeling van jonge professionals die – zeker in het corona en post-coronatijdperk – naar het ruimere, veiligere en betaalbare oosten trekken. Ook keren steeds meer mensen die ooit naar het westen zijn vertrokken weer terug. Een unieke kans voor Deventer om zich te blijven profileren als de stad waarvan ze weet dat zij het is: een relatief kleine stad die desalniettemin veel te bieden heeft op de vlakken waar de creatieve stedeling zich het liefst begeeft: cultuur, natuur, werkgelegenheid en (zinvolle) recreatie.

In het bidbook keken we daarom naar vijf binnenstedelijke locaties met veel potentie, telkens met de vraag: hoe ziet de toekomst van deze plekken eruit? Wat zijn onze dromen? Wat is er mogelijk? Daarbij geen globaal gepriegel of moeilijke moodboards, maar een concreet beeld. Tot bouwhoogtes en type woningen aan toe. Niet vaag, maar vast. Het blijft een droombeeld, maar wel eentje waarbinnen concrete, haalbare keuzes zijn gemaakt. Ook interviewden we vijf creatieve inwoners, van ondernemers tot kunstenaars, waardoor ook  de wens van de potentiële doelgroep werd belicht.

Voor DEVENTER 2030 kwamen veel specialiteiten van Bestwerk samen: concept, grafische vormgeving, 3D-ontwerp, beeldmanipulatie en copywriting.

“Het bidbook toont een wervend perspectief op de toekomst van Deventer.”

In dit Bidbook worden stedenbouwkundige visies en dromen van de gemeente Deventer gekoppeld aan haar groeiambities zonder daar een definitief eindbeeld van te schetsen. Het bidbook toont een wervend perspectief op de toekomst van Deventer en zet een stip aan de horizon; hoe zou de stad er uit zien wanneer die groeit met 20000 inwoners?

Waar ligt dan de ontwikkelruimte in de stad, wat zijn daar de kansen en potenties van en hoe kan herontwikkeling van deze plekken bijdragen aan verschillende ambities van de stad? Op inspirerende en verleidende wijze worden partners van de stad in deze gemeentelijke visie meegenomen en tegelijkertijd uitgedaagd samen vorm te geven aan de stad van morgen.